Bakit Nagkakamali Ang Tao?

bakit-nagkakamali

Habang sinusulat ko ito, alam ko na marami na akong naging pagkakamali sa buhay. Mas madali rin kasing tandaan ang ating mga pagkakamali kaysa sa ating mga nagawang tama. Mas madaling bigyan ng pansin ang mga hindi natin nagawang tama kaysa sa mga nagawa nating mabuti.

Ang tanong ko ngayon ay: Bakit nga ba nagkakamali ang tao? Teka, Ano ba’ng mga pagkakamali ang ating tinutukoy? May mga mali tayo sa ating mga pagsusulit, hindi ba? Hindi naka-perfect sa exam kasi may mga maling sagot. Mayroon namang mali gaya ng maling paggamit ng isang bagay. Maraming klase ng pagkakamali ngunit ang nais kong bigyan ng pansin ay ang kasalanang moral. Ano nga ba ang mga dahilan bakit ang isang tao'y nagkakasala? Ilan lamang ang mga puntos na aking itataas.

 1. Dibisyon

May mga pagkakamali na ginawang tama ng ibang dibisyon o sekta. Iyon bang depende sa kanila kung ano’ng tama at mali. Mayroon tayong tinatawag na 'black and white' na pagkakamali - iyon bang alam mo na mali ito kahit hindi mo mabasa sa Bibliya. Isa rito ay ang pagpatay ng tao. May mga relihiyon na nagsasabing iyon ay hindi mali. Ngunit sa tingin niyo, kailan ba naging tama ang kumitil ng buhay ng tao? Pati ang pagkakaroon ng maraming asawa, kailan ba naging banal ang gawaing ito? May mga bagay kasi na mali na ginagawang tama ng iba.

 1. Depensa

May mga mali kang ginagawa na sasabihin mo na maliit lang naman kaya okay lang. Ang mga halimbawa nito ay ang pangongopya tuwing pagsusulit, pagkupit ng limang piso, pagmumura, paninigaw, pagsasabi ng mga 'green jokes', at marami pang iba. Ang isang klase ng depensa ay ang pagmumukhang tuwid sa halata namang mali. Halimbawa nito ay ang pakikipagtalik habang hindi pa kasal. Sinasabi ng iba na okay lang iyan dahil hindi ka naman nakakasakit ng iba o hindi kaya'y pakakasalan naman din o dahil iyon na raw ang uso. Kahit anuman ang gawing depensa, ang kasalanan ay kasalanan pa rin.

 1. Desisyon

Para sa akin, ito na ang pinakamatinding dahilan bakit nagkakasala ang tao. Maraming nagsasabi na wala nang 'choice' kaya iyon na ang nagawa. Masakit man isipin, anuman ang ating sitwasyon, mayroon tayong kalayaan na mamili para sa ating sarili kung ano ang nararapat na gawin. Maaaring isang kahig isang tuka o hindi kaya'y may hinahabol na grado o malamang inutusan lang o maaaring natukso lamang, anuman ang iyong dahilan, mayroon kang pag-iisip kung tama ba o mali o pipiliin mo.

Tao lang ako, nagkakamali rin. Ito ay isang sikat na kasabihan nating mga Pilipino. Ngunit bilang isang tao, mayroon din tayong kaalaman sa anong tama sa mali at kalayaan upang piliin ang una. Anuman ang iyong dibisyon, depensa o desisyon, nawa ay matuto tayo sa ating mga nakalipas na pagkakamali. Tandaan natin na may katumbas na gantimpala o parusa ang bawat desisyon na ating gagawin sa buhay. Higit sa lahat, may Diyos tayo na pwede nating lapitan sa lahat ng oras -- karunungan sa pagpili ng tama at kapatawaran sa nagawang kasalanan.

At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran; kung ang mga dios ng inyong mga magulang na pinaglingkuran sa dako roon ng Ilog, o ang dios ng mga Amorrheo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan: nguni't sa ganang akin at ng aking sangbahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. -Joshua 24:15

Honey Diane Angeles, TLW Volunteer

 • True Love Waits is committed to impacting youth by teaching them to be
  pure in heart which will lead them to make the right choices—especially in the issue of sexual abstinence until marriage.

  True Love Waits speaks in large groups and following it, they train core
  leaders with TLW workshop lessons.

  Get full details on how you can invite us to your church, school or barangay > CLICK HERE

CONTACT US
Thanks for coming here. The staff at True Love Waits realize the courage it took for you to get this far. Is the sin in your life a burden for you? Actually, that's good news. If the mistakes that you are making cause you a heaviness, then be glad because Jesus says to you "Rest in me". We've placed this tab here because year after year, people have emailed us with the subject line "I NEED HELP". You are not alone. Our staff are dedicated to pray for you and listen to the things in your life that have burdened you. We provide for those who find themselves struggling with the effects of sin a safe place to walk honestly in loving community and receive God's truth in addressing life's difficulties.

Let us know how we can help you by filling out the information below:
* we hate spam and never share your details.
Thank You. We will contact you as soon as possible.
Relationships
INVITE US
True Love Waits is committed to impacting youth by teaching them to be
pure in heart which will lead them to make the right choices—especially in the issue of sexual abstinence until marriage.
True Love Waits speaks in large groups and following it, they train core leaders with TLW workshop lessons. Get full details on how you can invite us to your church, school or barangay,